نمونه سوال فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب نمونه2

2169 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه2,امتحان فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه2,سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه2,سوالات فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوالات فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه2,کاربرگ فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-03-1-02.docx
p5-F-03-1-02.pdf

0