نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2

2370 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2,امتحان فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2,سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2,سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2,نمونه سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2,کاربرگ فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل2

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-08-03.pdf
p5-F-08-03.doc

0