پایه پنجم

در این بخش نمونه سوالات تمامی دروس پایه پنجم ابتدایی با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوالات دروس پایه پنجم با پاسخنامه آزمون کلاس پنجم با جواب و امتحان کلاس پنجم با جواب و سوال کلاس پنجم با جواب و سوالات کلاس پنجم با جواب و نمونه سوال کلاس پنجم با جواب و نمونه سوالات کلاس پنجم با جواب و کاربرگ کلاس پنجم

آزمون پنجم با جواب,امتحان پنجم با جواب,سوال پنجم با جواب,سوالات پنجم با جواب,نمونه سوال پنجم با جواب,نمونه سوالات پنجم با جواب,کاربرگ پنجم

نمایش دادن همه 6 نتیجه

5%

ریاضی پایه پنجم

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی با پاسخنامه نمونه سوالات ریاضی5 عدد نویسی و الگوهایادآوری عددنویسی و محاسبات عددی معرّفی میلیاردجمع و تفریق عددهای مرکبّ الگوها نمونه سوالات ریاضی5 کسرکسرهای بزرگ تر از واحد جمع و تفریق عددهای مخلوط ضرب کسرهاتقسیم کسرهاضرب عددهای مخلوط نمونه سوالات ریاضی5نسبت، تناسب ودرصدنسبت نسبت های مساوی تناسب درصدنمونه سوالات ریاضی5تقارن وچندضلعی ها تقارن محوری تقارن مرکزی زاویه و نیمساز چندضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

247,100  تومان
5%

علوم تجربی پایه پنجم

نمونه سوال علوم پنجم ابتدایی با پاسخنامه آزمون علوم تجربی کلاس پنجم با جواب و امتحان علوم تجربی کلاس پنجم با جواب و سوال علوم تجربی کلاس پنجم با جواب و سوالات علوم تجربی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوال علوم تجربی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوالات علوم تجربی کلاس پنجم با جواب و کاربرگ علوم تجربی کلاس پنجم

276,300  تومان
5%

فارسی پایه پنجم

نمونه سوال فارسی پنجم ابتدایی با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس پنجم با جواب و امتحان فارسی کلاس پنجم با جواب و سوال فارسی کلاس پنجم با جواب و سوالات فارسی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس پنجم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس پنجم

350,900  تومان
5%

هدیه های آسمان پایه پنجم

نمونه سوال هدیه پنجم ابتدایی با پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان کلاس پنجم با جواب و امتحان هدیه های آسمان کلاس پنجم با جواب و سوال هدیه های آسمان کلاس پنجم با جواب و سوالات هدیه های آسمان کلاس پنجم با جواب و نمونه سوال هدیه های آسمان کلاس پنجم با جواب و نمونه سوالات هدیه های آسمان کلاس پنجم با جواب و کاربرگ هدیه های آسمان کلاس پنجم

241,400  تومان
5%

قرآن پایه پنجم

نمونه سوال قرآن پنجم ابتدایی با پاسخنامه آزمون قرآن کلاس پنجم با جواب و امتحان قرآن کلاس پنجم با جواب و سوال قرآن کلاس پنجم با جواب و سوالات قرآن کلاس پنجم با جواب و نمونه سوال قرآن کلاس پنجم با جواب و نمونه سوالات قرآن کلاس پنجم با جواب و کاربرگ قرآن کلاس پنجم

124,000  تومان
5%

مطالعات اجتماعی پایه پنجم

نمونه سوال مطالعات پنجم ابتدایی با پاسخنامه آزمون مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و امتحان مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و سوال مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوال مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس پنجم با جواب و کاربرگ مطالعات اجتماعی کلاس پنجم

264,800  تومان

0