توضیحات

نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2,امتحان مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2,سوال مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2,سوالات مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2,نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2,نمونه سوالات مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2,کاربرگ مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 2,نمونه سوال مطالعات ششم درس 1 و 2 و 3 و 4

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-M-07-02.pdf دانلود

0