توضیحات

نمونه سوال پیام هشتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال پیام هشتم درس1و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون پیام هشتم درس1و2,امتحان پیام هشتم درس1و2,سوال پیام هشتم درس1و2,سوالات پیام هشتم درس1و2,نمونه سوال پیام هشتم درس1و2,نمونه سوالات پیام هشتم درس1و2,کاربرگ پیام هشتم درس1و2,نمونه سوال پیام هشتم درس1و2

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-H-07-01.pdf دانلود

0