نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6

2283 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6,امتحان فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6,سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6,سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6,نمونه سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6,کاربرگ فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل 6

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-12-03.doc
p5-F-12-03.pdf

0