نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3

2846 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3,امتحان فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3,سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3,سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3,نمونه سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3,کاربرگ فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل3

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-09-03.pdf
p5-F-09-03.doc

0