نمونه سوال فارسی پنجم فصل 6 نمونه2

2345 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم فصل 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم فصل 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم فصل 6 نمونه2,امتحان فارسی پنجم فصل 6 نمونه2,سوال فارسی پنجم فصل 6 نمونه2,سوالات فارسی پنجم فصل 6 نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم فصل 6 نمونه2,نمونه سوالات فارسی پنجم فصل 6 نمونه2,کاربرگ فارسی پنجم فصل 6 نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم فصل 6

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-12-02.doc
p5-F-12-02.pdf

0