نمونه سوال فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب نمونه4

3145 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه4,امتحان فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه4,سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه4,سوالات فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه4,نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه4,نمونه سوالات فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه4,کاربرگ فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه4,نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-03-1-04.docx
p5-F-03-1-04.pdf

0