نمونه سوال فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب نمونه1

2880 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از فصل 4 تا پایان کتاب نمونه1,امتحان فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه1,سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه1,سوالات فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوالات فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه1,کاربرگ فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال فارسی پنجم از درس 4 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-03-1-01.pdf دانلود0