نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4

3226 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4,امتحان فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4,سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4,سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4,نمونه سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4,کاربرگ فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه4,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-10-2-04.docx
p5-F-10-2-04.pdf

0