نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

2178 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,امتحان فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوالات فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوالات فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,کاربرگ فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-04-02.doc
p5-F-04-02.pdf

0