نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3

2091 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3,امتحان فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3,سوال فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3,سوالات فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوالات فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3,کاربرگ فارسی پنجم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-03-03.docx
p5-F-03-03.pdf

0