نمونه سوال فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2

2219 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2,امتحان فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2,سوال فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2,سوالات فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2,نمونه سوال فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2,نمونه سوالات فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2,کاربرگ فارسی چهارم دروس 16و17 نمونه2,نمونه سوال فارسی چهارم دروس 16و17

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-01&02-02.doc
p4-F-01&02-02.pdf0