پایه چهارم

در این بخش نمونه سوالات تمامی دروس پایه چهارم ابتدایی با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوالات دروس پایه چهارم با پاسخنامه آزمون کلاس چهارم با جواب و امتحان کلاس چهارم با جواب و سوال کلاس چهارم با جواب و سوالات کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات کلاس چهارم با جواب و کاربرگ کلاس چهارم اعداد و الگوهاعددنویسی الگوهاماشین ورودی خروجی معرّفی میلیون کسرشناخت کسرهاجمع وتفریق تساوی کسرهاضرب عدد درکسر ضرب وتقسیم ضرب دو عدد دورقمی محاسبه ی حاصل ضرب محاسبه های تقریبی تقسیم و بخش پذیری

آزمون چهارم با جواب,امتحان چهارم با جواب,سوال چهارم با جواب,سوالات چهارم با جواب,نمونه سوال چهارم با جواب,نمونه سوالات چهارم با جواب,کاربرگ چهارم اعداد و الگوهاعددنویسی الگوهاماشین ورودی خروجی معرّفی میلیون کسر شناخت کسرهاجمع وتفریق تساوی کسرهاضرب عدددرکسر ضرب وتقسیم ضرب دو عدد دورقمی محاسبه ی حاصل ضرب محاسبه های تقریبی تقسیم و بخش پذیری

نمایش دادن همه 6 نتیجه

5%

ریاضی پایه چهارم

نمونه سوال ریاضیات چهارم ابتدایی با پاسخنامه نمونه سوال ریاضی چهارم اعدادوالگوها عددنویسی الگوها ماشین ورودی خروجی معرّفی میلیون نمونه سوال ریاضی چهارم کسر شناخت کسرها جمع وتفریق تساوی کسرها ضرب عدددرکسر نمونه سوال ریاضی چهارم ضرب و تقسیم ضرب دو عدددورقمی محاسبه ی حاصل ضرب محاسبه های تقریبی تقسیم وبخش پذیری تقسیم برعددهای یک رقمی تقسیم برعددهای دورقمی نمونه سوال ریاضی چهارم اندازه گیری زاویه اندازه گیری زاویه اندازه گیری زمان اندازه گیری طول آزمون ریاضی کلاس چهارم با جواب و امتحان ریاضی کلاس چهارم با جواب و سوال ریاضی کلاس چهارم با جواب و سوالات ریاضی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال ریاضی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات ریاضی کلاس چهارم با جواب و کاربرگ ریاضی کلاس چهارم

261,900  تومان
5%

علوم تجربی پایه چهارم

نمونه سوال علوم چهارم ابتدایی با پاسخنامه آزمون علوم تجربی کلاس چهارم با جواب و امتحان علوم تجربی کلاس چهارم با جواب و سوال علوم تجربی کلاس چهارم با جواب و سوالات علوم تجربی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال علوم تجربی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات علوم تجربی کلاس چهارم با جواب و کاربرگ علوم تجربی کلاس چهارم

274,900  تومان
5%

فارسی پایه چهارم

نمونه سوال فارسی چهارم ابتدایی با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس چهارم با جواب و امتحان فارسی کلاس چهارم با جواب و سوال فارسی کلاس چهارم با جواب و سوالات فارسی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس چهارم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس چهارم

265,600  تومان
5%

هدیه های آسمان پایه چهارم

نمونه سوال هدیه های آسمان چهارم ابتدایی با پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان کلاس چهارم با جواب و امتحان هدیه های آسمان کلاس چهارم با جواب و سوال هدیه های آسمان کلاس چهارم با جواب و سوالات هدیه های آسمان کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال هدیه های آسمان کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات هدیه های آسمان کلاس چهارم با جواب و کاربرگ هدیه های آسمان کلاس چهارم

300,300  تومان
5%

قرآن پایه چهارم

نمونه سوال قرآن چهارم ابتدایی با پاسخنامه آزمون قرآن کلاس چهارم با جواب و امتحان قرآن کلاس چهارم با جواب و سوال قرآن کلاس چهارم با جواب و سوالات قرآن کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال قرآن کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات قرآن کلاس چهارم با جواب و کاربرگ قرآن کلاس چهارم

100,000  تومان
5%

مطالعات اجتماعی پایه چهارم

نمونه سوال مطالعات چهارم ابتدایی با پاسخنامه آزمون مطالعات اجتماعی کلاس چهارم با جواب و امتحان مطالعات اجتماعی کلاس چهارم با جواب و سوال مطالعات اجتماعی کلاس چهارم با جواب و سوالات مطالعات اجتماعی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوال مطالعات اجتماعی کلاس چهارم با جواب و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس چهارم با جواب و کاربرگ مطالعات اجتماعی کلاس چهارم

275,600  تومان

0