توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3,امتحان فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3,سوال فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3,سوالات فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3,نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3,نمونه سوالات فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3,کاربرگ فارسی چهارم درس 1 و 2 نمونه 3,نمونه سوال فارسی چهارم درس 1 و 2

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-07-03.pdf دانلود

0