توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1,امتحان فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1,سوال فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1,سوالات فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1,نمونه سوالات فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1,کاربرگ فارسی چهارم دروس 12و13 نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم دروس 12و13

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-11-01.pdf دانلود

0