نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1

2159 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,امتحان فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,سوالات فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوالات فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,کاربرگ فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-03-1-01.pdf دانلود

0