نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) نمونه5

2097 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11 ,امتحان فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11 سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11,سوالات فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11,نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11,نمونه سوالات فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11,کاربرگ فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11,نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس11

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-10-2-05.doc
p4-F-10-2-05.pdf

0