نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

3304 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,امتحان فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,کاربرگ فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-04-04.doc
p4-F-04-04.pdf

0