نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4

3156 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی سوم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4,امتحان فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4,سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4,سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4,نمونه سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4,کاربرگ فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه4,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-03-04.doc
p4-F-03-04.pdf

0