نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3

3049 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3,امتحان فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3,سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3,سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3,کاربرگ فارسی چهارم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-03-03.doc
p4-F-03-03.pdf

0