توضیحات

نمونه سوال هدیه پنجم  دروس 10 و 11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه پنجم دروس 10 و 11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه پنجم دروس 10 و 11 نمونه1,امتحان هدیه پنجم دروس 10 و 11 نمونه1,سوال هدیه پنجم دروس 10 و 11 نمونه1,سوالات هدیه پنجم دروس 10 و 11 نمونه1,نمونه سوال هدیه پنجم دروس 10 و 11 نمونه1,نمونه سوالات هدیه پنجم دروس 10 و 11 نمونه1,کاربرگ هدیه پنجم دروس 10 و 11 نمونه1,نمونه سوال هدیه پنجم دروس 10 و 11

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-H-11-01.pdf دانلود0