توضیحات

نمونه سوال هدیه پنجم درس 1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه پنجم درس 1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,امتحان پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,سوال پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,سوالات پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,نمونه سوال پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,نمونه سوالات پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,کاربرگ پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3 نمونه 1,نمونه سوال پنجم هدیه درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-H-07-01.pdf دانلود

0