توضیحات

نمونه سوال هدیه پنجم درس 1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه پنجم درس 1و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,امتحان هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,سوال هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,سوالات هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوال هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوالات هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,کاربرگ هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوال هدیه پنجم درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-H-07-02.pdf دانلود

0