توضیحات

نمونه سوال هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال هدیه پنجم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-H-04-01.pdf دانلود0