توضیحات

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1,امتحان فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1,سوال فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1,سوالات فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1,نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1,نمونه سوالات فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1,کاربرگ فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1,نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5

دانلود

دسترسی نام لینک
p2-F-08-01.pdf دانلود

0