نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2

2224 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2,امتحان فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2,سوال فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2,سوالات فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2,نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2,نمونه سوالات فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2,کاربرگ فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2,نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5

دانلود

دسترسی نام لینک
p2-F-08-02.doc
p2-F-08-02.pdf

0