فارسی پایه دوم

نمونه سوال فارسی دوم ابتدایی با جواب

نمونه سوال فارسی دوم ابتدایی با جواب آزمون فارسی کلاس دوم با جواب و امتحان فارسی کلاس دوم با جواب و سوال فارسی کلاس دوم با جواب و سوالات فارسی کلاس دوم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس دوم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس دوم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس دوم

آزمون فارسی دوم با جواب,امتحان فارسی دوم با جواب,سوال فارسی دوم با جواب,سوالات فارسی دوم با جواب,نمونه سوال فارسی دوم با جواب,نمونه سوالات فارسی دوم با جواب,کاربرگ فارسی دوم

نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه1

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 نمونه2

نمونه سوال فارسی دوم درس 3و4و5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5

نمونه سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,500  تومان

نمونه سوال فارسی دوم درس 9و10 نمونه1

نمونه سوال فارسی دوم درس 9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی دوم درس 9و10 نمونه2

نمونه سوال فارسی دوم درس 9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی دوم درس 9و10 نمونه3

نمونه سوال فارسی دوم درس 9و10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

11,200  تومان

نمونه سوال فارسی دوم از اول کتاب تا پایان درس9 (نوبت اول) نمونه1

نمونه سوال فارسی دوم از اول کتاب تا پایان درس9 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی دوم از اول کتاب تا پایان درس9 (نوبت اول) نمونه2

نمونه سوال فارسی دوم از اول کتاب تا پایان درس9 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی دوم از اول کتاب تا پایان درس9 (نوبت اول) نمونه3

نمونه سوال فارسی دوم از اول کتاب تا پایان درس9 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,000  تومان

نمونه سوال فارسی دوم از درس 10 تا پایان درس 17 نمونه2

نمونه سوال فارسی دوم از درس 10 تا پایان درس 17بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,200  تومان

نمونه سوال فارسی دوم از درس 10 تا پایان درس 17 نمونه3

نمونه سوال فارسی دوم از درس 10 تا پایان درس 17بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,200  تومان

نمونه سوال فارسی دوم آزمون پایانی نمونه1

نمونه سوال فارسی دوم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی دوم آزمون پایانی نمونه2

نمونه سوال فارسی دوم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی دوم آزمون پایانی نمونه3

نمونه سوال فارسی دوم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

12,700  تومان

نمونه سوال فارسی دوم از درس 10 تا پایان درس 17 نمونه1

نمونه سوال فارسی دوم از درس 10 تا پایان درس 17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

0