نمونه سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5

2105 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5,امتحان فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5,سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5,سوالات فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5,نمونه سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5,نمونه سوالات فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5,کاربرگ فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5,نمونه سوال فارسی دوم درس از اول کتاب تا پایان درس5

دانلود

دسترسی نام لینک
p2-F-08-03.doc
p2-F-08-03.pdf

0