نمونه سوال شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم نمونه 5

2056 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

18,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.


توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

     
 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم,امتحان شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم,سوال شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم,سوالات شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم,نمونه سوال شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم,نمونه سوالات شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم,کاربرگ شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم,نمونه سوال شیمی تجربی و ریاضی دهم نوبت دوم

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-SH-3-2-05.docx
p10-SH-3-2-05.pdf

0