علوم و فنون ادبی دهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

در این بخش نمونه سوالات علوم و فنون ادبی دهم با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم با پاسخنامه آزمون علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و امتحان علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و سوال علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و سوالات علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و کاربرگ علوم و فنون ادبی کلاس دهم

نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم با پاسخنامه آزمون علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و امتحان علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و سوال علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و سوالات علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و کاربرگ علوم و فنون ادبی کلاس دهم

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول نمونه 1

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول نمونه 2

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول نمونه 3

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول نمونه 4

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول نمونه 5

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 1

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 2

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 3

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 4

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 5

نمونه سوال علوم و فنون ادبی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

0