جامعه شناسی دهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

در این بخش نمونه سوالات جامعه شناسی دهم با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوال جامعه شناسی دهم با پاسخنامه آزمون جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و امتحان جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و سوال جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و سوالات جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و کاربرگ جامعه شناسی کلاس دهم

نمونه سوال جامعه شناسی دهم با پاسخنامه آزمون جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و امتحان جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و سوال جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و سوالات جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و کاربرگ جامعه شناسی کلاس دهم

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 1

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 2

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 3

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 4

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 5

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 1

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 2

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 3

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 4

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم نمونه 5

نمونه سوال جامعه شناسی انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

0