فارسی دهم کلیه رشته ها

در این بخش نمونه سوالات فارسی دهم با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوال فارسی دهم با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس دهم با جواب و امتحان فارسی کلاس دهم با جواب و سوال فارسی کلاس دهم با جواب و سوالات فارسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس دهم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس دهم

نمونه سوال فارسی دهم با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس دهم با جواب و امتحان فارسی کلاس دهم با جواب و سوال فارسی کلاس دهم با جواب و سوالات فارسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس دهم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس دهم

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 1

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 2

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 3

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 4

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول نمونه 5

نمونه سوال فارسی انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم نمونه 1

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم نمونه 2

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم نمونه 3

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم نمونه 4

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم نمونه 5

نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

0