تفکر و سواد رسانه ای دهم کلیه رشته ها

در این بخش نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای دهم با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم با پاسخنامه آزمون تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و امتحان تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و سوال تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و سوالات تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و کاربرگ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم با پاسخنامه آزمون تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و امتحان تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و سوال تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و سوالات تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و کاربرگ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول نمونه 1

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول نمونه 2

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول نمونه 3

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم نمونه 1

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم نمونه 2

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم نمونه 3

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم نمونه 4

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم نمونه 5

نمونه سوال تفکر سواد و رسانه دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

0