فیزیک دهم رشته تجربی

در این بخش نمونه سوالات فیزیک دهم رشته تجربی با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی با پاسخنامه آزمون فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و امتحان فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و سوال فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و سوالات فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوالات فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و کاربرگ فیزیک دهم رشته تجربی

نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی با پاسخنامه آزمون فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و امتحان فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و سوال فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و سوالات فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوالات فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و کاربرگ فیزیک دهم رشته تجربی

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول نمونه 1

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول نمونه 2

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول نمونه 3

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول نمونه 4

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول نمونه 5

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم نمونه 1

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم نمونه 2

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم نمونه 3

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم نمونه 4

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم نمونه 5

نمونه سوال فیزیک تجربی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

0