تاریخ دهم رشته انسانی

در این بخش نمونه سوالات تاریخ دهم با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نمونه سوال تاریخ دهم با پاسخنامه آزمون تاریخ کلاس دهم با جواب و امتحان تاریخ کلاس دهم با جواب و سوال تاریخ کلاس دهم با جواب و سوالات تاریخ کلاس دهم با جواب و نمونه سوال تاریخ کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات تاریخ کلاس دهم با جواب و کاربرگ تاریخ کلاس دهم

نمونه سوال تاریخ دهم با پاسخنامه آزمون تاریخ کلاس دهم با جواب و امتحان تاریخ کلاس دهم با جواب و سوال تاریخ کلاس دهم با جواب و سوالات تاریخ کلاس دهم با جواب و نمونه سوال تاریخ کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات تاریخ کلاس دهم با جواب و کاربرگ تاریخ کلاس دهم

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول نمونه 1

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول نمونه 2

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول نمونه 3

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول نمونه 4

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول نمونه 5

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

15,000  تومان

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم نمونه 1

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

رایگان  

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم نمونه 2

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم نمونه 3

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم نمونه 4

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم نمونه 5

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

18,000  تومان

0