نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم نمونه 5

2056 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

18,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون تاریخ انسانی دهم نوبت دوم,امتحان تاریخ انسانی دهم نوبت دوم,سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم,سوالات تاریخ انسانی دهم نوبت دوم,نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم,نمونه سوالات تاریخ انسانی دهم نوبت دوم,کاربرگ تاریخ انسانی دهم نوبت دوم,نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت دوم

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-T-3-2-05.docx
p10-T-3-2-05.pdf

0