پایه دهم

در این بخش نمونه سوالات تمامی دروس در رشته های ریاضی فیزیک ,علوم تجربی و انسانی پایه دهم با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

آزمون کلاس دهم با جواب و امتحان کلاس دهم با جواب و سوال کلاس دهم با جواب و سوالات کلاس دهم با جواب و نمونه سوال کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات کلاس دهم با جواب و کاربرگ کلاس دهم

آزمون کلاس دهم با جواب,امتحان کلاس دهم با جواب,سوال کلاس دهم با جواب,سوالات کلاس دهم با جواب,نمونه سوال کلاس دهم با جواب,نمونه سوالات کلاس دهم با جواب,کاربرگ کلاس دهم

نمایش دادن همه 21 نتیجه

اقتصاد دهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

نمونه سوال اقتصاد دهم با پاسخنامه آزمون اقتصاد کلاس دهم با جواب و امتحان اقتصاد کلاس دهم با جواب و سوال اقتصاد کلاس دهم با جواب و سوالات اقتصاد کلاس دهم با جواب و نمونه سوال اقتصاد کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات اقتصاد کلاس دهم با جواب و کاربرگ اقتصاد کلاس دهم

132,000  تومان

دین و زندگی دهم رشته انسانی

نمونه سوال دین و زندگی دهم با پاسخنامه آزمون دین و زندگی کلاس دهم با جواب و امتحان دین و زندگی کلاس دهم با جواب و سوال دین و زندگی کلاس دهم با جواب و سوالات دین و زندگی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال دین و زندگی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات دین و زندگی کلاس دهم با جواب و کاربرگ دین و زندگی کلاس دهم

132,000  تومان

عربی, زبان قرآن دهم رشته انسانی

نمونه سوال عربی دهم با پاسخنامه آزمون عربی کلاس دهم با جواب و امتحان عربی کلاس دهم با جواب و سوال عربی کلاس دهم با جواب و سوالات عربی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال عربی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات عربی کلاس دهم با جواب و کاربرگ عربی کلاس دهم

132,000  تومان

آمادگی دفاعی دهم کلیه رشته ها

نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم با پاسخنامه آزمون آمادگی دفاعی کلاس دهم با جواب و امتحان آمادگی دفاعی کلاس دهم با جواب و سوال آمادگی دفاعی کلاس دهم با جواب و سوالات آمادگی دفاعی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال آمادگی دفاعی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات آمادگی دفاعی کلاس دهم با جواب و کاربرگ آمادگی دفاعی کلاس دهم

132,000  تومان

زبان انگلیسی دهم

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم با پاسخنامه آزمون زبان انگلیسی کلاس دهم با جواب و امتحان زبان انگلیسی کلاس دهم با جواب و سوال زبان انگلیسی کلاس دهم با جواب و سوالات زبان انگلیسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال زبان انگلیسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات زبان انگلیسی کلاس دهم با جواب و کاربرگ زبان انگلیسی کلاس دهم

132,000  تومان

فارسی دهم کلیه رشته ها

نمونه سوال فارسی دهم با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس دهم با جواب و امتحان فارسی کلاس دهم با جواب و سوال فارسی کلاس دهم با جواب و سوالات فارسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس دهم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس دهم

132,000  تومان

جغرافیای ایران دهم کلیه رشته ها

نمونه سوال جغرافیا دهم با پاسخنامه آزمون جغرافیا کلاس دهم با جواب و امتحان جغرافیا کلاس دهم با جواب و سوال جغرافیا کلاس دهم با جواب و سوالات جغرافیا کلاس دهم با جواب و نمونه سوال جغرافیا کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات جغرافیا کلاس دهم با جواب و کاربرگ جغرافیا کلاس دهم

132,000  تومان

جامعه شناسی دهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

نمونه سوال جامعه شناسی دهم با پاسخنامه آزمون جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و امتحان جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و سوال جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و سوالات جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات جامعه شناسی کلاس دهم با جواب و کاربرگ جامعه شناسی کلاس دهم

132,000  تومان

منطق دهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

نمونه سوال منطق دهم با پاسخنامه آزمون منطق کلاس دهم با جواب و امتحان منطق کلاس دهم با جواب و سوال منطق کلاس دهم با جواب و سوالات منطق کلاس دهم با جواب و نمونه سوال منطق کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات منطق کلاس دهم با جواب و کاربرگ منطق کلاس دهم

132,000  تومان

علوم و فنون ادبی دهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم با پاسخنامه آزمون علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و امتحان علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و سوال علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و سوالات علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و نمونه سوال علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات علوم و فنون ادبی کلاس دهم با جواب و کاربرگ علوم و فنون ادبی کلاس دهم

132,000  تومان

ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

نمونه سوال ریاضی و آمار دهم با پاسخنامه آزمون ریاضی و آمار کلاس دهم با جواب و امتحان ریاضی و آمار کلاس دهم با جواب و سوال ریاضی و آمار کلاس دهم با جواب و سوالات ریاضی و آمار کلاس دهم با جواب و نمونه سوال ریاضی و آمار کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات ریاضی و آمار کلاس دهم با جواب و کاربرگ ریاضی و آمار کلاس دهم

114,205  تومان

تاریخ دهم رشته انسانی

نمونه سوال تاریخ دهم با پاسخنامه آزمون تاریخ کلاس دهم با جواب و امتحان تاریخ کلاس دهم با جواب و سوال تاریخ کلاس دهم با جواب و سوالات تاریخ کلاس دهم با جواب و نمونه سوال تاریخ کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات تاریخ کلاس دهم با جواب و کاربرگ تاریخ کلاس دهم

132,000  تومان

تفکر و سواد رسانه ای دهم کلیه رشته ها

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم با پاسخنامه آزمون تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و امتحان تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و سوال تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و سوالات تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم با جواب و کاربرگ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

102,000  تومان

نگارش دهم کلیه رشته ها

نمونه سوال نگارش دهم با پاسخنامه آزمون نگارش کلاس دهم با جواب و امتحان نگارش کلاس دهم با جواب و سوال نگارش کلاس دهم با جواب و سوالات نگارش کلاس دهم با جواب و نمونه سوال نگارش کلاس دهم با جواب و نمونه سوالات نگارش کلاس دهم با جواب و کاربرگ نگارش کلاس دهم

132,000  تومان

ریاضی رشته تجربی

نمونه سوال ریاضی رشته تجربی دهم با پاسخنامه آزمون ریاضی رشته تجربی دهم با جواب و امتحان ریاضی رشته تجربی دهم با جواب و سوال ریاضی رشته تجربی دهم با جواب و سوالات ریاضی رشته تجربی دهم با جواب و نمونه سوال ریاضی رشته تجربی دهم با جواب و نمونه سوالات ریاضی رشته تجربی دهم با جواب و کاربرگ ریاضی رشته تجربی دهم

132,000  تومان

زیست دهم رشته تجربی

نمونه سوال زیست دهم رشته تجربی با پاسخنامه آزمون زیست دهم رشته تجربی با جواب و امتحان زیست دهم رشته تجربی با جواب و سوال زیست دهم رشته تجربی با جواب و سوالات زیست دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوال زیست دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوالات زیست دهم رشته تجربی با جواب و کاربرگ زیست دهم رشته تجربی

132,000  تومان

آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم

نمونه سوال آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم با پاسخنامه آزمون آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم با جواب و امتحان آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم با جواب و سوال آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم با جواب و سوالات آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم با جواب و نمونه سوال آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم با جواب و نمونه سوالات آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم با جواب و کاربرگ آزمایشگاه علوم تجربی و ریاضی دهم

132,000  تومان

شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی

نمونه سوال شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی با پاسخنامه آزمون شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی با جواب و امتحان شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی با جواب و سوال شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی با جواب و سوالات شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی با جواب و نمونه سوال شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی با جواب و نمونه سوالات شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی با جواب و کاربرگ شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی

132,000  تومان

فیزیک دهم رشته تجربی

نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی با پاسخنامه آزمون فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و امتحان فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و سوال فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و سوالات فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوال فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و نمونه سوالات فیزیک دهم رشته تجربی با جواب و کاربرگ فیزیک دهم رشته تجربی

132,000  تومان

فیزیک دهم رشته ریاضی

نمونه سوال فیزیک دهم رشته ریاضی با پاسخنامه آزمون فیزیک دهم رشته ریاضی با جواب و امتحان فیزیک دهم رشته ریاضی با جواب و سوال فیزیک دهم رشته ریاضی با جواب و سوالات فیزیک دهم رشته ریاضی با جواب و نمونه سوال فیزیک دهم رشته ریاضی با جواب و نمونه سوالات فیزیک دهم رشته ریاضی با جواب و کاربرگ فیزیک دهم رشته ریاضی

132,000  تومان

هندسه دهم رشته ریاضی

نمونه سوال هندسه دهم رشته ریاضی با پاسخنامه آزمون هندسه دهم رشته ریاضی با جواب و امتحان هندسه دهم رشته ریاضی با جواب و سوال هندسه دهم رشته ریاضی با جواب و سوالات هندسه دهم رشته ریاضی با جواب و نمونه سوال هندسه دهم رشته ریاضی با جواب و نمونه سوالات هندسه دهم رشته ریاضی با جواب و کاربرگ هندسه دهم رشته ریاضی

132,000  تومان

0