نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول نمونه 4

2296 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

15,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون تاریخ انسانی دهم نوبت اول,امتحان تاریخ انسانی دهم نوبت اول,سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول,سوالات تاریخ انسانی دهم نوبت اول,نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول,نمونه سوالات تاریخ انسانی دهم نوبت اول,کاربرگ تاریخ انسانی دهم نوبت اول,نمونه سوال تاریخ انسانی دهم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-T-10-2-04.docx
p10-T-10-2-04.pdf0