توضیحات

نمونه سوال هدیه چهارم دروس 11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه چهارم دروس 11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه چهارم دروس 11و12 نمونه1,امتحان هدیه چهارم دروس 11و12 نمونه1,سوال هدیه چهارم دروس 11و12 نمونه1,سوالات هدیه چهارم دروس 11و12 نمونه1,نمونه سوال هدیه چهارم دروس 11و12 نمونه1,نمونه سوالات هدیه چهارم دروس 11و12 نمونه1,کاربرگ هدیه چهارم دروس 11و12 نمونه1,نمونه سوال هدیه چهارم دروس 11و12

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-H-11-01.pdf دانلود0