توضیحات

نمونه سوال هدیه چهارم درس 1 و2 و 3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال هدیه چهارم درس 1 و2 و 3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,امتحان هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,سوال هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,سوالات هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,نمونه سوال هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,نمونه سوالات هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,کاربرگ هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3 نمونه 3,نمونه سوال هدیه چهارم درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-H-07-03.pdf دانلود

0