توضیحات

نمونه سوال هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10,امتحان هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10,سوال هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10 ,سوالات هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10 ,نمونه سوال هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10 ,نمونه سوالات هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10,کاربرگ هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10,نمونه سوال هدیه چهارم از اول کتاب تا پایان درس 10

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-H-10-3-01.pdf دانلود0