توضیحات

نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-H-04-01.pdf دانلود

0