توضیحات

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1,امتحان اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1,سوال اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1,سوالات اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1,کاربرگ اجتماعی چهارم فصل5 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی چهارم فصل5

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-M-11-01.pdf دانلود

0