نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

2062 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,امتحان اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوالات اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوالات اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,کاربرگ اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-M-04-03.doc
p4-M-04-03.pdf

0