توضیحات

نمونه سوال اجتماعی چهارم دروس 11و12و13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1,امتحان مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1,سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1,سوالات مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1,نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1,نمونه سوالات مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1,کاربرگ مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14نمونه1,نمونه سوال مطالعات چهارم دروس 11و12و13و14

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-M-10-01.pdf دانلود

0