توضیحات

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1,امتحان اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1,سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1,سوالات اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1,کاربرگ اجتماعی چهارم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال اجتماعی چهارم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-M-03-01.pdf دانلود

0