توضیحات

 نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4  بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است. نمونه سوال ریاضی 5 تقارن و چندضلعی ها

آزمون ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1,امتحان ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1,سوال ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1,سوالات ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1,نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1,نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1,کاربرگ ریاضی پنجم فصل 4 نمونه1, نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 4 نمونه سوال ریاضی 5 تقارن و چندضلعی ها

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-R-10-01.pdf دانلود

0