توضیحات

نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و2و3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,امتحان مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,سوال مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,سوالات مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوالات مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,کاربرگ مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3 نمونه 2,نمونه سوال مطالعات پنجم درس 1 و 2 و 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-M-07-02.pdf دانلود

0